Авторы

Авраменко И. В., Аспірант , Донецького національного університету , Україна, Донецьк, Inna-A22@ukr.net
Гальков Л. И., професор кафедри «Вища математика, економетрія і статистика», Львівської комерційної академії , Україна, Львів, lubakram@rambler.ru
Жиленко С. Н., Аспірант кафедри фінансів і кредиту , Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Україна, Миколаїв, svetlana_zhilenko@ma
Жуков А. Н., Викладач кафедри «Економіка та управління» , Волгоградського інституту бізнесу , Росія, Волгоград, labser@volsu.ru
Ильина Е. В., Головний фахівець-бухгалтер , Луганського обласного центру зайнятості , Україна, Луганськ, illin_lnau@rambler.r
Корецкая - Гармаш В. А., доцент кафедри «Оподаткування», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Україна, Луганськ, kgvika@ukr.net
Кудрина О. Ю., доцент кафедра «Маркетинг», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, Луганськ, olya.dina@gmail.com
Майорникова М. Г., Здобувач кафедри «Світова та регіональна економіка, Волгоградського інституту бізнесу , Росія, Волгоград, labser@volsu.ru
Митрофанова И. В., головний науковий співробітник лабораторії , Інституту соціально-економічних і гуманітарних досліджень Південного наукового центру РАН, Росія, Ростов-на-Дону, mitrofanova@volsu.ru
Расулев А. Ф., Директор Інституту , Інститут економіки Академії наук Республіки Узбекістан, Узбекістан, Ташкент, arasulev@yandex.ru
Родионова Е. В., Асистент кафедри «Світова та регіональна економіка», Волгоградського інституту бізнесу , Росія, Волгоград, labser@volsu.ru
Рюмина Е. Л., Асистент кафедри «Менеджмент і туризм» , Бердянського університету менеджменту і бізнесу, Україна, Бердянськ, rjumina@inbox.ru
Шпаковская Н. И., Аспірант кафедри «Фінанси», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, financevnu@mail.ru
Макаренко А. П., завідувач кафедри «Облік і аудит», кафедра «Облік і аудит» Запорізької державної інженерної академії, Україна, Запоріжжя, apm2008@ukr.net
Шведчиков А. А., Асистент кафедри , кафедра «Оподаткування» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, pashaleto@mail.ru
Черкасов В. А., Аспірант кафедри, кафедра «Аудиту і контролінг» Луганського національного аграрного університету, Україна, Луганськ, cosanostra_86@mail.r
Череповская Н. А., Аспірант кафедри, кафедра «Світова економіка» Белгородськогодержавного національного дослідного університету, Росія, Бєлгород, nata.cher2012@yandex
Чакалова Н. С., Асистент кафедри , кафедра "Облік і аудит" Запорізької державної інженерної академії, Україна, Запоріжжя, natasha5.00@list.ru
Фаузер Г. Н., науковий співробітник, Інститут соціально-економічних та енергетичних проблем Комі, Росія, Сиктивкар, zer@iespn.komisc.ru
Фаузер В. В., завідувач сектору, Інститут соціально-економічних та енергетичних проблем Комі, Росія, Сиктивкар, fauzer@iespn.komisc.
Татарченко Е. Н., Асистент кафедри , кафедра «Економіка підприємства та прикладної статистики» Інституту хімічних технологій СНУ Даля, Україна, Луганськ, trtjakvic@mail.ru
Стрельцов А. С., Аспірант кафедри, кафедра «Економіка підприємства та управління трудовими ресурсами» ЛНАУ, Україна, Луганськ, cosanostra_86@mail.r
Садыгов Э. М., професор кафедри , кафедра «Банківська справа» Азербайджанського Державного економічного університету, Азербайджан, Баку, rbashirov@aseu.az
Растворцева С. Н., професор кафедри , кафедра «Світова економіка» Белгородського державного національного дослідного університету, Росія, Бєлгород, Rastvortseva@bsu.edu
Негода А. А., Асистент кафедри , кафедра «Туризм та готельне господарство» Східноукраїнського національного університету імені Воло, Україна, Луганськ, anya.negoda@mail.ru
Мыськив Г. В., Доцент кафедри , кафедра «Економіка та підприємництво» Львівської філії «Європейського університету» , Україна, Львів, galinamyskiv@gmail.
Мелихова Т. О., Доцент кафедри «Облік і аудит» , кафедра «Облік і аудит» Запорізької державної інженерної академії, Україна, Запоріжжя, tanya_zp@rambler.ru
Костырко Р. А., завідувач кафедри «Облік і аудит» , кафедра «Облік і аудит» Інституту магістерської і післядипломної освіти Університету банківської с, Україна, Київ, laslug@ukr.net
Завойських Ю. А., Асистент кафедри , кафедра «Економіка підприємства та прикладної статистики» Інституту хімічних технологій, Україна, Луганськ, trtjakvic@mail.ru
Ершова М. В., Доцент кафедри , кафедра «Економіка» Тамбовського державного технічного університету, Росія, Тамбов, valera_zharikov@mail
Емельянова К. С., Аспірант кафедри , кафедра «Механизация строительных процессов» Харьківського національного університету будівництва та, Україна, Харків, Karinusik66@mail.ru
Баляба Е. В., Аспірант кафедри, кафедрf «Оподаткування» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, м. Луганськ, 1rina11@mail.ru
Губарев В. В., доцент Красноармійського індустріального інституту ДонНТУ , Красноармійського індустріального інституту ДонНТУ , Україна, Красноармійськ, sparho@yandex.ru
Ключникова К. Г., Аспірант кафедри «Міжнародна економіка» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, karishakarina@yandex
Заець Г. С., Аспірант Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України , Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України , Україна, Київ, Linty@online.ua
Куценко В. И., завідувач відділу соціальних проблем сталого розвитку , Інституту економіки природоко-ристування та сталого розвитку НАН України , Україна, Київ, Linty@online.ua
Бондарева О. Г., інженер-програміст кафедри «Банківська справа» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, lybjul@mail.ru
Басов М. Г., Аспірант кафедри «Фінанси», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, financevnu@mail.ru
Альошкин В. С., доцент кафедри «Фінанси, облік та банківська справа» , Луганського національного університету імені Тараса Шевченка , Україна, Луганськ, aleshkin.s9@mail.ru
Жариков Р. В., Професор кафедри «Економічний аналіз та якість» , Тамбовського державного технічного університету , Росія, Тамбов, valera_zharikov@mail
Жариков В. Д., Професор кафедри «Менеджмент» , Тамбовського державного технічного університету , Росія, Тамбов, valera_zharikov@mail
Якуша Я. В., Аспірант кафедри «Податкова та бюджетна політика» , Херсонського національного технічного університету , Україна, Херсон, amik09@yandex.ru
Смирнова И. И., Доцент кафедри «Економіка промисловості» , Донбаської державної машинобудівної академії , Україна, Краматорськ, zaslonovk@mail.ru
Сесина И. Н., Аспірант кафедри «Адміністрування» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, sesinai@mail.ru
Симаков К. И., Доцент кафедри «Економіка промисловості» , Донбаської державної машинобудівної академії , Україна, Краматорськ, zaslonovk@mail.ru
Розмислов А. Н., доцент кафедри «Облік і аудит», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, rozm-aleksandr@yande
Перегудова Т. В., доцент кафедри «Управління персоналом та економічної теорії» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, ptv_tat@ukr.net
Овеян Ж. А., Слухач магістратури спеціальності «Оподаткування» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, info@taxation.lg.ua
Новоселова Е. С., Аспірант кафедри «Податкова та бюджетна політика», Херсонського національного тех-нічного університету , Україна, Херсон, clever_lenchik@mail.
Ливдар М. В., Аспірант ДУ «Академія фінансового управління» , ДУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України , Україна, Львів, m.luvdar@gmail.com
Лопушняк Г. С., професор кафедри «Управління персоналом та економіка праці» , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» , Україна, Київ, halstep@ukr.net
Марченко В. С., Слухач магістратури спеціальності «Оподаткування» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, marchenkovladislav@g
Глубокова Н. Ю., профессор кафедри «Податки та оподаткування», Московського державного університету економіки, статистики та інформатики , Росія, Москва, glubokova@mail.ru@ya
Ефимова Т. А., доцент кафедри «Податки та оподаткування», Московського державного університету економіки, статистики та інформатики , Росія, Москва, tatyana-efimova@yan
Трикоз И. В., Старший викладач кафедри «Менеджмент організацій», Бердянського університету менеджменті і бізнесу, Україна, Бердянськ, irvin-1980@yandex.ru
Мартякова Е. В., завідувач сектором проблем економічного регулювання соціальних процесів на виробництві , Інституту економіки промисловості НАН України, Україна, Донецьк, emartyakova@gmail.co
Загреба М. М., Асистент кафедри «Економічна теорія, маркетинг та економічна кібернетика» , Кіровоградського національного технічного університету, Україна, Кіровоград, miek@kntu.kr.ua
Ткачук О. В., доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент» , Кіровоградського національного технічного університету, Україна, Кіровоград, miek@kntu.kr.ua
Гамалий В. Ф., Завідувач кафедри «Економічна теорія, маркетинг та економічна кібернетика» , Кіровоградського національного технічного університету, Україна, Кіровоград, miek@kntu.kr.ua
Щербатюк А. И., Асистент кафедри «Управління проектами та прикладна статистика» , Східноукраїнського наці-онального університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, annascherbatuk@ukr.n
Шигун М. М., професор кафедри «Облік підприємницької діяльності» , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» , Україна, Київ, shygun@ukr.net
Цветнова О. В., Асистент кафедри «Економіка і підприємництво», Красноармійського індустріа-льного інституту ДонНТУ, Україна, Красноармійськ, guz.leila@yandex.ua
Хмеленко И. В., Завідувач сектору адміністру-вання майнових податків управління податків і зборів з фізичних осіб , Головного управління Міндоходів у Луганській області , Україна, Луганськ, tax-info@gts.lg.ua
Филлиповская О. В., доцент кафедри «Економіка і фінанси», Курської філії Фінансового університету при Уряді Російської Федерації , Російська Федерація, Курськ, oksan-filippovskay@y
Ушенко Н. В., завідувач кафедри «Менеджмент організацій», Бердянського університету менеджменті і бізнесу , Україна, Бердянськ, bipcafmen@rambler.ru
Свиридова Н. Д., завідувач кафедри «Туризм та готельне господарство» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, kafedraturizm@gmail.
Саранчук А. А., Аспірант кафедри «Економічна теорія» , Київського національного університету імені Т. Г. Шевчанка, Україна, Київ, anastasiiasaranchuk@
Носань Н. С., доцент кафедри «Економіка та управління» , Черкаського Державного Технологічного Університету, Україна, Черкаси, natali_nosan@mail.ru
Мителлаева К. А., Асистент кафедри «Облік і аудит», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, xenya_mitellaeva@mai
Манн Р. В., доцент кафедри «Облік і аудит» , Донецького інституту залізничного транспорту УкрДАЗТ, Україна, Донецьк, guz.leila @ yandex.u
Кучерова А. Ю., Заступник завідуючого кафедри оподаткування, Класичного приватного університету , Україна, Запоріжжя, vovkula@rambler.ru
Костирко Л. А., завідувач кафедри «Фінанси», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, lid_kost@mail.ru
Клитинский Ю. С., Аспірант кафедри «Фінанси», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, financevnu@mail.ru
Ильин В. Ю., докторант кафедри «Маркетинг та економічна теорія» , Луганського національного аграрного університету , Україна, Луганськ, illin_lnau@rambler.r
Зеленко Е. А., доцент кафедри «Туризм та готельне господарство» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, zelenko@i.ua
Гречко А. В., доцент кафедри «Економіка та підприємництво» , Національного технічного університету України КПІ , Україна, Київ, alla_grechko@ukr.net
Гаджиев А. Г., завідувач відділу , Інститута економіки НАН Азербайджанской Республики, Азербайджан, м. Баку, economy@eco.ab.az
Варламова Л. С., Слухач магістратури спеціальності «Оподаткування» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, info@taxation.lg.ua
Бурлуцкий С. В., доцент кафедри «Економічна теорія» , Донбаської державної машинобудівної академії, Україна, Краматорськ, magistrdr@mail.ru
Бурлуцкая С. В., доцент кафедри «Фінанси» , Донбаської державної машинобудівної академії , Украина, Краматорськ, magistrdr@mail.ru
Штапаук Г. П., Аспірант кафедри «Маркетинг», Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Україна, Луганськ, infgfer@yandex.ru
Чиж В. И., завідувач кафедри «Облік і аудит», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, vera-chizh@yandex.ru
Тарлопов И. О., декан економічного факультету , Бердянського університету менеджменту і бізнесу , Україна, Бердянськ, tarlopov@ukr. net
Сыровая Д. С., Студент спеціальності «Оподаткування» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, lybjul@mail.ru
Гуренко А. В., доцент кафедри "Менеджмент", Донецький інститут залізничного транспорту, Україна, Донецьк, annagurenko@gmail.co
Серикова О. Н., Асистент кафедри «Облік і аудит», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, olga.mymail@list.ru
Рахметулiна Ж. Б., професор кафедри «Бізнес та ділового адміністрування» , Східно-Казахстанського державного університету імені С. Аманжолова, Казахстан, Усть-Кам’яногірськ, rahmetulina_zh@mail.
Недобєга Е. А., Старший викладач кафедри «Оподаткування» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, l_grechishkina@mail.
Мартинович В. Г., Старший викладач кафедри «Облік та аудит» , Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорт, Україна, Донецьк, economicexpert@ukr.n
Мадиярова Э. С., заступник завідувача кафедри «Фінанси, облік та оподаткування», Східно-Казахстанського державного технічного університету ім. Д. Серикбаєва , Казахстан, Усть-Кам’яногірськ, emadiyarova@mail.ru
Лисенко И. А., виконувач обов’язків доцента кафедри «Маркетинг», Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, Луганськ, lysenko_igor@mail.ru
Костак З. Р., Старший викладач кафедри «Банківська справа» , Львівської комерційної академії, Україна, Львів, kostakz@ukr.net
Кириллов О. Д., доцент кафедри «Оподаткування», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, info@taxation.lg.ua
Жариков А. Р., Студент спеціальності «Інфокому-нікаційні технології та системи зв’язку» , ФДБОУ ВПО «Московський державний гуманітарно-економічний інститут» , Росія, Москва, psp-gen@yandex.ru
Дубовиков Н. М., Член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Приватний ВНЗ «Вища школа біз-несу – інститут економіки та менеджменту», Україна, Алчевськ, forvshb@ukr.net
Децик Ю. Г., Слухач магістратури спеціальності «Оподаткування» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, yuliyadetsyk@mail.ru
Гузь Л. А., Старший викладач кафедри «Менеджмент» , ДВНЗ «Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ», Україна, Донецьк, guz.leila@yandex.ua
Гончаров В. Н., завідувач кафедри «Економіка підприємства та управління трудовими ресурсами» , Луганського національного аграрного університету, Україна, Луганськ, vgonch@mail.ru
Гончаров Е. В., доцент кафедри «Міжнародна економіка» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, vgonch@lnau.lg.ua
Брикман Т. А., Фінансовий директор , «Мастер Колд ЛТД» , Ізраїль, Йокнем, mastercold@nana10.co
Биханова А. С., Старший викладач кафедри «Фінанси, облік та оподаткування» , Східно-Казахстанського державного технічного університету ім. Д. Серикбаєва , Казахстан, Усть-Кам’яногірськ, a.bihanova@mail.ru
Бабалола И. А., Аспірант кафедри «Облік і аудит» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Україна, м. Луганськ, audit2@ukr.net
Абрамова А. С., Аспірант , Львівської державної фінансової академії, Україна, м. Львів, sofroniyalla@mail.ru
Штибель У. И., Аспірант кафедри «Банківський і страховий бізнес» , Львівського національного університету імені Івана Франка , Україна, Львів, ulyana.core@gmail.co
Шаповалова Т. В., Директор навчально-наукового Інституту праці та соціальних технологій, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, tatyana.shapovalova.
Хома И. Б., доцент кафедри «Фінанси», Національного університету «Львівська політехніка», Україна, Львів, irkhoma2010@mail.ru
Третяк В. В., , професор кафедри «Міжнародна економіка», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, trtjakvic@mail.ru
Ткач В. С., Аспірант кафедри «Управління персоналом та економічна теорія» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Україна, Луганськ, varianna@ukr.net
Старикова О. С., Аспірант кафедри «Туризм та готельне господарство» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Україна, Луганськ, kapula85@mail.ru
Спирягин В. И., Провідний науковий співробітник Інститут соціально-економічних та енергетичних проблем Півночі Комі, научного центру Уральського відділення Російської академії наук, Росія, Сиктивкар, spiryagin_v@rambler.
Снопенко М. Г., Студент кафедри «Економіка підприємств» , Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, Україна, Сєвєродонецьк, snopenko@i.ua
Снопенко Г. Г., доцент кафедри «Економіка підприємства», Технологічного інституту Східно-українського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Сєвєродонецьк, snopenko@i.ua
Силакова Н. Е., Викладач, спеціаліст другої категорії , Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Донецька філія, Україна, Донецьк, nasita2012@meta.ua
Секачёва А. С., фахівець відділу акредитації, ліцензування та контролю освітньої діяльності , Федеральної державної освітньої бюджетної установи вищої професійної освіти «Сибирський державний ун, Росія, Новосибирськ, s.anna@eml.ru
Рязанцева Н. А., доцент кафедри «Економічна кібернетика», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Україна, Луганськ, nataly414@mail.ru
Романовская Ю. А., доцент кафедри «Оподаткування», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, lybjul@mail.ru
Ремизов С. Л., начальник навчальної частини , Федеральної державної освітньої бюджетної установи вищої професійної освіти «Сибирський державний ун, Росія, Новосибирськ, selere1@yandex.ru
Реверчук С. К., завідувач кафедри «Банківський і страховий бізнес» , Львівського національного універсистету ім. І.Франка, Україна, Львів, revelit@ukr.net
Рамазанов С. К., декан факультету «Інноваційна економіка та кібернетика», завідувач кафедри «Економічна кібернетика» , Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Україна, Луганськ, sramazanov@i.ua
Павлов К. В., проректор з наукової роботи, Іжевського інституту управління, Російська Федерація, Іжевськ, kvp_ruk@mail.ru
Нечипорук Е. А., Студент юридичного факультету , Тернопільського національного економічного університету, Україна, Тернопіль, katrusya-lady@mail.r
Мустафаев А. А., Старший науковий співробітник Федерального державної бюджет-ної установи науки Інститут соціально-е, Інститут соціально-економічних та енергетичних проблем Півночі Комі научного центру Уральського відд, Росія, Сиктивкар, mustafaev@iespn.komi
Михальчук Н. М., Викладач кафедри «Фінансово-економічна безпека» , Тернопільського національного економічного університету, Україна, Тернопіль, nadejdamuh@mail.ru
Мацук З. А., доцент кафедри «Фінанси та облік» , ПВНЗ «Галицька академія» , Україна, Івано-Франківськ , zoriana_01@yahoo.com
Матвиенко Е. Д., Аспірант; аудитор , Донецький національний університет; компанії «Ернст енд Янг», Україна, Донецьк, ematvienko88@mail.ru
Ляшенко А. Н., професор кафедри «Менеджмент та економічної безпеки», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, oleksandralyash@mail
Лихоносова А. С., доцент кафедри «Оподаткування і соціальна економіка», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Северодонецк, lihonosova@bk.ru, http://chasopys.snu.lg.ua
Лижникова М. А., магістр, ФДБОУ ВПО «Московський державний гуманітарно-економічний інститут», Росія, Москва, marinalyzh@mail.ru
Колосова Е. А., Аспірант кафедри «Економіка підприємства і управління трудовими ресурсами» , Луганського національного аграрного університету, Україна, Луганськ, an-kolosov@mail.ru
Колосов А. Н., професор кафедри «Менеджмент та економічна безпека», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, an-kolosov@mail.ru
Дулиба Н. Г., Аспірант кафедри «Фінанси», Національного університету «Львівська політехніка», Україна, Львів, nadiadyluba@ukr.net
Жариков В. В., професор кафедри «Економіка, управління персоналом і маркетинг», ФДБОУ ВПО «Московський державний гуманітарно-економічний інститут», Росія, Москва, valera_zharikov@mail
Диденко Л. И., Здобувач кафедри «Фнанси» , Східноукраїнського національного університет імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, trtjakvic@mail.ru
Гаджиев Ю. А., Завідувач лабораторії , Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут соціально-економічних та енергетичних, Росія, Сиктивкар, gajiev@iespn.komisc.
Велигура А. В., доцент кафедри «Економічна кібернетика» , кафедра «Економічна кібернетика» СНУ ім. В. Даля , Україна, Луганськ, aveligura@mail.ru
Калинеску Т. В., Завідувач кафедри оподаткування і соціальної економіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, Северодонецк, t.calinescu@mail.ru, www.taxation.lg.ua
Асадуллина Н. Р., старший науковий співробітник, Інституту Академії наук Республіки Узбекистан, rasadullina@mail.ru
Байрамзаде Я. К., Співробітник Інституту, Інституту економіки Національної Ака-демії Наук Азербайджана, Азербайджан, Баку, ybayramzade@yahoo.co
Березин А. В., професор, завідувач кафедри , Полтавської державної аграрної академії, Україна, Полтава, lydmila_berezina@mai
Болдырев К. А., доцент кафедри «Господарське право», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Луганськ, nickvnu@gmail.com
Качала Т. Н., професор кафедри «Менеджмент» , Черкаського державного технологічного університету, Україна, Черкаси, chdtu-cherkasy@ukr.n
Ляшенко В. И., завідуючий відділом проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисло-вості Національної академії наук України, Україна, Донецьк, slaval@iep.donetsk.u
Попова Л. А., заступник директора з наукової роботи , Федеральної державної бюджетної установи науки Інституту соціально-економічних та енергетичних пр, Росія, Сиктивкар, popova@iespn.komisc.
Самородов Б. В., завідувач кафедри «Банківська справа» , Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку Укра, Україна, Харків, samorodov_bv@mail.ru
Селин В. С., , головний науковий співробітник, Інституту економічних проблем Кольського наукового центру Російської академії наук, Росія, Апатіти, silin@iep.kolasc.net
Степчук М. А., заступник директора , медицинського інформаційно-аналітичного центру , Росія, Белгород, m.stepchuk@mail.ru
Безпарточный М. Г., Доцент кафедри «Економіка підприємства», , ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі», Україна, Полтава, businesshold@mail.ru
Гречишкина Е. А., доцент кафедри «Оподаткування і соціальна економіка», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Україна, Сєвєродонецьк, l_grechishkina@mail.
Верезубова Т. А., доцент кафедри «Податки та оподаткування», Білоруського державного економічного університету, Білорусь, мінськ, nn@bseu.by
Доронина М. С., завідувач кафедри «Соціологія і психологія управління», Харківського національного еко-номічного університету імені С. Кузнеця, Україна, Харків, doroninams@mail.ru
Заюков И. В., доцент кафедри «Безпека життєдіяльності», Вінницького національного технічного університету, Україна, Вінница , Zivan@.i.ua
Зелиско И. М., професор кафедри «Фінанси і кредит» , Національного університету біоресурсів і природокористування України , Україна, Київ, innzel@mail.ru
Ильин С. Ю., Доцент кафедри «Менеджмент», НОУ ВПО «Російський новий університет», Росія, Москва, fef_rosnou@mail.ru
Лебедева Е. А., Асистент кафедри «Економіка», Мелітопольського державного педагогічного університету , Україна, мелітополь, helengandi@mail.ru
Мохначев С. А., Завідувач кафедри «Економіка та управління», Східноєвропейського інститутуту , Росія, Іжевськ, cim@cim.uch.net
Сава А. П., завідувач науково-технологічного відділу , Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського госп, Україна, Тернопіль, andriy_sava@ukr.net
Стемплевска Л. ,., Директор відділу міжнародного співробітництва , Європейського університету інформатики та економіки, Польща, Варшава, L-Stemplewska@wp.pl
Трунина И. М., доцент кафедри «Міжнародна економіка», Східноукраїнського національного університету імені Володимира, Україна, Сєвєродонецьк, info@taxation.lg.ua
Шевченко В. в., Докторант , Донецького національного технічного університету, Україна, Красноармійськ, vladimirshevchenko31
Баланда А. Л., професор кафедри «Економіка підприємств», Бердянський університет менеджменту і бізнесу , Україна, Бердянськ, anatol_ssu@ukr.net
Большенко С. Ф., доцент кафедри «Економіка» , Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Україна, Харків, bolshenko7777@mail.r
Буриев Х. .., Доцент кафедри «Менеджмент в будівництві», , Самаркандський державний ар-хітектурно-будівельний інститут, узбекістан, Самарканд , samgasi@e-mail.ru
Гнидюк И. В., доцент кафедри «Фінанси», Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного у, Україна, Вінница , gnudyk@e-mail.ua
Житный П. Е., завідувач кафедри «Фінанси, облік та банківська справа» , Луганського національного уні-верситету Імені Тараса Шевчанка, Україна, Старобельськ, zhytnyy@meta.ua
Ибрагимов Ш. М., Науковий співробітник, Інституту економіки Національної академії наук Азербайджана, Азербайджан, Баку, economy@eco.ab.az
Иванов Н. П., проректор із стратегічного розвитку , Ставропольського державного медичного університету, Росія, ivanovstvr@yandex.ru
Иващенко А. И., старший викладач кафедри «Корпоративні фінанси та контролінг», ДВНЗ «Київський національ-ний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Україна, Київ, alla_ivaschenko@inbo
Камышов А. Л., професор кафедри «Менеджмент» , Іжевської філії Автономної не-комерційної організації вищої професійної освіти Центральної спілки , Росія, Іжевськ, izhevsk@rucoop.ru
Лукьянова Е. Ю., експерт, Громадської організації «Центр суспільних інновацій» , Україна, Львів, lukianovahy@ukr.net
Митрофанова И. А., доцент кафедри «Економіка та управління» , Волгоградського державного технічного університету,, Росія, Волгоград, mitrofanovaia@ramble
Середа Е. А., Старший викладач кафедри «Фінанси», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля , Україна, Северодонецк, sered10@mail.ru
Усмонова д. т., старший виклад, Самаркандського інституту економіки і сервіса , узбекістан, Самарканд , siespismo@rambler.ru
Шамаева Н. п., доцент кафедри «Економіка» , Камського інституту гуманітарних та інженерних технологій, Росія, Іжевськ, kigit@bk.ru
Ярошевская О. .., старший викладач кафедри «Економіка підприємства», Класичного приватного універ-ситету, Україна, запоріжжя, vovkula@rambler.ru
Алиев Р. -., Дисертант, Інститут Економіки національної академії наук Азербайджану, Азербайджан, Баку, Resh-666@mail.ru
Андрущенко И. Е., доцент кафедри , кафедра «Фінанси і кредит» Запорізького національного технічного університету, Україна, Запоріжжя, irinaahtc@gmail.com
Ахметов Р. С., Старший викладач , факультет економіки та адміністративних послуг університету імені Сулеймана Демиреля , Казахстан, Алмата, ramiz.ahmedov@sdu.ed
Бигдан И. А., доцент кафедри, кафедра «Облік і аудит» Харківського інституту бізнесу і менеджменту, Україна, Харків, in.big@ukr.net
Бойченко Э. Б., Старший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Україна, Київ, elina-boychenko@ramb
Гюльалиев М. -., Головний науковий співробітник, Інститут економіки національної академії наук Азербайджану, Азербайджан, Баку, mayis_gulaliyev@yaho
Демчук Н. И., доцент кафедри «Фінанси» , кафедра «Фінанси» Дніпропетровського аграрно-економічного університету , Україна, Дныпропетровськ, natademchyk@mail.ru
Жилинская Л. А., доцент кафедри, кафедра «Економіка підприємства» Класичного приватного університету , Україна, Ludat2006@yandex.ru
Исмаилова О. А., Старший науковий співробітник, Дослідний центр «Наукові основи та проблеми розвитку еконо, Узбекістан, tro7@yandex.ru
Кащена Н. Б., професор кафедри , Харківський державний університету харчування , Україна, Харків, nat_kesh@mail.ru
Крючко Л. С., доцент кафедри , кафедра «Фінанси» Дніпропетровського аграрно-економічного університету , Україна, Дніпропетровськ, natademchyk@mail.ru
Кушал И. Н., доцент кафедри, кафедра «Оподаткування і соціальна економіка» Східноукраїнського національного університету, Україна, Сєвєродонецьк, inkushal@mail.ru
Надрага В. И., доцент провідний науковий співробітник, Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України,, Україна, Київ, nadraga-vasil@ukr.ne
Носова Т. Ю., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Каразіна , info@karazin.ua
Сыченко О. А., докторант кафедри , кафедра «Маркетинг» Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Україна, Дніпропетровськ, Dnipro.osvita@gmail.
Сущенко Е. А., завідувач кафедри, кафедра «Туризм» Харківського Національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Україна, Харків, helen210376@gmail.co
Тростянский Д. В., Головний науковий співробітник, Науковий-дослідного центру «Наукові основи та проблеми розвитку екон, Узбекістан, Ташкент, tro7@yandex.ru
Федотова Т. А., доцент кафедри , доцент кафедри «Економіка та управління національним гос-подарством» Днепропетровського націо-нально, Україна, Дніпропетровськ, feduy@ukr.net
Цуканова О. В., доцент кафедри, кафедра «Економічний аналіз і статистика» Харківського державного університету харчування і , Україна, lesa081@mail.ru
Шматко Е. А., Запорізька державна інженерна академія, Запорізька державна інженерна академія, admin@zgia.zp.ua
Загирняк Д. М., доцент кафедри «Фінанси та банківська справа», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, Сєверодонецк, deniszagirnyak@rambl
Король С. А., Асистент, Запорізької державної інженерної академії , Україна, Запоріжжя, svetika-k@yandex.ua
Тонких А. С., Глазовський інженерно-економічний інститут Іжевського державного технічного університету, Росія, Іжевськ, info@istu.ru
Акимова Е. В., доцент кафедри «Облік і аудит», Донбаської державної машинобудівної академії, Україна, Краматорськ, kimolen@mail.ru
Никонова Д. А., Аспірант кафедри «Оподаткування і соціальна економіка», Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, Україна, Сєверодонецьк, nikonova.daria@mail.
Остальцев А. С., Аспірант, ДОУ ВПО «Іжевський державний технічний університет» , Росія, Іжевськ, ostaltsev@mail.ru
Стыров М. М., Інституту соціально-економічних та енергетичних проблем Півночі Комі НЦ УрО РАН , Росія, Сиктивкар, Styrovmm@mail.ru
Тихомирова В. В., Інституту соціально-економічних та енергетичних проблем Півночі Комі, Росія, Сиктивкар, tikhomirova@iespn.ko
Тюрев В. К., Іжевського державного технічного університету імені М. Т. Калашнікова, Росія, Іжевськ, info@istu.ru
Ушеренко С. В., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Україна, Київ, Usherenko_Svitlana@u
Черненко Д. Д., студент магістратури, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Україна, Київ, dem-che@mail.ru